Förvaltarkommentar

April 2021

I takt med att vaccineringar genomförs har fokus flyttats från hantering av smittspridning till kraften i återhämtningen och risk för överhettning. Ekonomier signalerar styrka när de återöppnas och det finns då farhågor att det ska medföra inflation, men ränteuppgången har stannat av vilket tyder på att risken ses som begränsad. Många företag har presenterat rapporter den senaste tiden och resultaten har varit överraskande starka men reaktionerna i marknaden har varit ganska dämpade. Det är ett tecken på att tidigare uppgångar hade prisat in bra resultat och att värderingen är relativt utmanande men det finns få alternativ vilket ger stöd. Styrka i de globala marknaderna påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden positivt och det förefaller också som att det fortfarande finns gott om likviditet som ska placeras. Avkastningsfonden levererade ytterligare en stark månad med en uppgång på över 0,6% och har därmed stigit med nästan 2,8% hittills i år.

Förutsättningarna är väldigt goda för företag att få finansiering till bra villkor i marknaden och det medför att aktiviteten återigen är hög. En tydlig trend är att det emitteras allt fler gröna och hållbara obligationer. Avkastningsfonden deltog bland annat när fastighetsbolagen Nyfosa och Nivika emitterade gröna obligationer. Fonden var även med när Seamless Distribution emitterade sin första obligation samt när Sono Group genomförde sin refinansiering. Med den starka utvecklingen i marknaden är det en avvägning mellan att jaga avkastning och att vara lite försiktig.

Det var en mycket god bredd i portföljen med positiva bidrag från de flesta innehaven under månaden. Bland få undantag fanns SAS där eventuella likviditetsbehov lyftes fram och Aker Horizons som tyngdes av en viss rekyl för investeringar med hållbarhetsfokus. Några som bidrog positivt var bland annat Samhällsbyggnadsbolaget som fortsätter ta steg mot högre rating, Sono Group som genomförde sin refinansiering och Ellos där det klargjordes tydliga gränser mot en svag ägare. Prognoserna pekar på en kraftfull global återhämtning som eldas på av fortsatta stimulanser och ger styrka till marknaderna med risken som påtalas att det kan bli överhettning som skapar inflation och högre räntor. Det förefaller än så länge finnas gott om likviditet att ta emot emissionerna i den svenska företagsobligationsmarknaden och tillsammans med en styrka i omvärlden ger det bra förutsättningar till god utveckling. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...