IKC Sverige Flexibel och IKC Global Flexibel blev båda nominerade av Morningstar till Bästa allokeringsfond 2021. Fonderna är nu valbara hos SEB Liv inom Pension och försäkring (utökat fondutbud). 

IKC Sverige Flexibel är en aktivt förvaltat blandfond som är utmärkt för dig som vill få exponering mot den svenska marknaden, men själv inte vill vara aktiv i valet av aktier, räntor eller branschexponering. Fonden har över 10 års historik med 5 stjärnor av Morningstar över perioden. Under 2020 levererade fonden ett resultat på 56,20%, sedan start är resultatet +377,75%. 

IKC Global Flexibel har fokus på marknadsledande företag utifrån fundamental bolagsanalys och placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Andelen aktier och räntor kan variera beroende på marknadsläget. Sedan starten 2013-06-04 har fonden ökat till +105,51% (per 2021-04-13) samt tilldelats fyra stjärnor på Morningstar. Denna fond är ett utmärkt val för dig som vill placera globalt men som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor, branschinriktning eller geografisk fördelning.

Fonderna finner ni här: 

IKC Sverige Flexibel: https://seb.se/bors-och-finans/fonder/fondlista#/funds/detail/4500/0P0000N3QQ

IKC Global Flexibel: https://seb.se/bors-och-finans/fonder/fondlista#/funds/detail/4500/0P0000YWFW

 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...