Förvaltarkommentar

Oktober 2022

Med något lägre energipriser kom det visst hopp om att inflationen kunde vara på väg att vända ner och att det därmed kunde blir lite lugnare takt i centralbankernas åtstramningar. Det minskade farhågorna för en djup recession framöver. Företagen har också generellt uppvisat god motståndskraft med bra resultat under rapportperioden. Det har medfört en stark utveckling på många marknader runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden hakade dock inte på utan var fortsatt pressad av negativt sentiment trots väldigt hög underliggande avkastningsnivå. Avkastningsfonden utvecklades svagt under månaden med en nedgång på drygt 1,0% och fonden har därmed gått ner med nästan 4,4% hittills i år.

Det är dyrt för många av de företag som har möjlighet att emittera obligationer medan andra inte har tillgång till marknaden för närvarande. Det gör att aktiviteten är låg med väldigt få emissioner och då främst från starka emittenter som kan komma till marknaden på rimliga nivåer. Det har inte varit några emissioner för Avkastningsfonden att delta i, men fonden har gjort en hel del affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Det börjar nu bli relativt kort om tid kvar på året för marknaden att hitta en balans där ett större antal företag kan emittera på nivåer som de anser är acceptabla vilket kan innebära att högre aktivitet dröjer in i nästa år.

Det har varit en generellt svag utveckling med negativa bidrag från de flesta innehaven fastän omvärlden har varit inne i en starkare period med stigande aktiemarknader. Några förfall och återköp av obligationer, som exempelvis från Klarna, är undantag som har påverkat positivt. Fastighetsobligationer har fortsatt att pressas ner av ett negativt sentiment trots att Balder försökte visa styrka genom att komma med ett återköpserbjudande på obligationer som förfaller under nästa år. Obligationer från förvärvsdrivna bolag som Storskogen har också fortsatt att utvecklas negativt.  Mycket höga riskpremier och stigande räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik, konjunkturutveckling och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97