Förvaltarkommentar

April 2022

Det finns många orosmoln kring världsekonomin med krig i Ukraina, pandemiåtgärder i Kina och hög inflation. Rapporter från företagen har generellt varit starka och de har i de flesta fall hanterat komponentbrister bra och kunnat kompensera sig för prisökningar. Marknaden har dock varit mer fokuserad på centralbankerna och ränteutvecklingen där den höga inflationen har påverkat mycket. Det har skapat oro i marknaderna runt om i världen med relativt svag börsutveckling som följd. En svagare omvärld påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden men det motverkas av god efterfrågan och begränsat utbud. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på drygt 0,5% som en följd av börsutvecklingen och fonden har därmed backat med nästan 3,7% hittills i år.

Det har varit en blandad utveckling för obligationsinnehaven i portföljen och den löpande avkastningen förklarar en stor del av uppgången. De få obligationer som har fasta kuponger har fortsatt att pressas av stigande räntor vilket också har påverkat riskpremier för fastighetsbolag som Heimstaden. Flera företag, bland annat Citec och Leax, meddelade att de förtidsinlöser sina obligationer vilket gav rejäla kursuppgångar. Aktieinnehaven påverkades olika av rapportperioden där exempelvis Atrium Ljungberg och Duni utvecklades svagt medan bland annat Essity och SEB hade en stark utveckling. Det är stor osäkerhet kring världsekonomin när tillväxten dämpas av krig, pandemi och räntehöjningar. Avkastningen på företagsobligationer blir dock högre med de högre räntorna så länge inte konjunkturutvecklingen blir så svag att företagen får problem med lönsamheten. 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...