Förvaltarkommentar

Oktober 2021

Återhämtningen fortsätter att hållas tillbaka av faktorer som komponentbrist och energipriser vilket ger en svagare eller förskjuten konjunkturutveckling. Många företag har kommit med rapporter som är relativt starka men pekar på de problem som finns i leveranskedjor. På räntemarknaderna är man inställd på en stramare penningpolitik i USA och viss oro för att inflationen ska bita sig fast har drivit upp räntorna något. Rekylen i marknaderna runt om i världen verkar annars vara över och den uppåtgående trenden för börskurserna ser ut att vara tillbaka. Den svenska företagsobligationsmarknaden har varit stabil och en stor andel obligationer med rörlig ränta gör att påverkan från stigande räntor blir mindre. Avkastningsfonden gick upp med knappt 0,2% under månaden och har nu stigit med nästan 5,4% hittills i år.

Det har varit hög aktivitet i marknaden med många emissioner från olika bolag. Flera obligationer har varit i svenska kronor med bra avkastning och fortsatt fokus på hållbarhet. Avkastningsfonden deltog bland annat när Addvise, Besqab och First Camp utökade befintliga obligationslån samt när Vestum gav ut sin första obligation och Greenfood emitterade en obligation med hållbarhetskoppling. Vidare medverkade fonden även när Open Infra kom till marknaden med en säkerställd obligation och då Nordax emitterade efterställt. I övrigt har fonden gjort affärer när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditeten. Det kommer troligen att vara bra aktivitet framöver om det inte kommer förnyad oro i aktiemarknaden som sprider sig till företagsobligationer.

Det har varit en blandad utveckling i portföljen även om flertalet innehav gav positiva bidrag under månaden. Heimstadens obligationer pressades ytterligare när de emitterade ny stor volym för att finansiera köpet av fastigheter från Akelius, obligationer från Intrum och SBB påverkades av svaghet i euromarknaden och Desenio tappade återigen på en svag rapport. Nordax obligationer påverkades positivt av att de emitterade nya obligationer efter förvärvet av Bank Norwegian, Lakers har gått starkt efter att de köptes av Vestum och SSAB kom med en stark rapport som ger förväntningar om framtida IG-rating. Förutsättningarna är fortsatt goda med lugnare omvärld och gott om likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det finns risk för förnyad oro och om det kommer en stor mängd emissioner kan det förändra balansen. 

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...