Förvaltarkommentar

December 2022

Centralbankerna fortsätter med sina åtstramningar för att få ner inflationstakten och det är stort fokus på vad de säger om framtiden och data som kan komma att påverka agerandet. I Kina har det varit oroligt kring covidrestriktioner och det är en lättnad att de nu öppnar nu upp men oklart vad de kortsiktiga effekterna blir när smittspridningen tar fart. Geopolitiskt är det stora spänningar och kriget i Ukraina präglas av fortsatta ryska terrorbombningar. I marknaderna kom det en liten rekyl som främst var kopplad till centralbankernas tonläge kring behovet av åtstramningar med en liten överraskande åtstramningssignal i Japan. Den svenska företagsobligationsmarknaden är generellt högavkastande men hölls tillbaka av viss oro och svaghet i omvärlden. Strategifonden hade en svag månad och backade med drygt 0,2% som avslutning på ett riktigt tufft år där nedgången blev cirka 8,3% när den summerades.

 

Det var en övervägande del av obligationsinnehaven som gav positiva bidrag i portföljen, främst tack vare att löpande avkastningsnivåer är höga. Undantag var bland annat Storskogen som fick försämrad rating och Sehlhall som förlängde sin obligation. Bland de som utvecklades starkt fanns Arenakoncernen och Autocirc där det har kommit uppköpsbud samt Seafire som säkrade en refinansiering av sin obligation. Aktieinnehaven hade en blandad utveckling men påverkades generellt av en negativ börsutveckling. Tele2 och Intrum tillhörde förlorarna medan Essity och Securitas var bland de som utvecklades bättre. Uppskruvade riskpremier och höjd ränta från Riksbanken medför att det är höga avkastningsnivåer i marknaden som ger förutsättningar för en god utveckling framöver även om det finns osäkerhet när fokus riktas om till konjunkturutvecklingen och företagens vinster.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...