Förvaltarkommentar

December 2023

Sjunkande inflation och ändrade prognoser gör det tydligare att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att det sker en förändring till att bli sänkningar framöver. Det har varit god motståndskraft och konjunkturen, särskilt i USA, håller uppe väldigt bra vilket ger ökade förväntningar på ett scenario där inflationen kommer ner så att räntorna kan sänkas utan att det behöver bli en särskilt svag ekonomi. För marknaderna är det väldigt positivt och den starka utvecklingen fortsatte ända till slutet av året med stora börsuppgångar. Det har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden även om den utvecklades lugnare och mer stabilt. Avkastningsfonden avslutade året med en stark månad där fonden steg med cirka 0,9% och det blev därmed ett rekordår med en uppgång på över 7,0%.

Som väntat blev det lugnare i marknaden när julhelgen närmade sig även om det var en viss aktivitet med emissioner under månaden. En positiv påverkan från omvärlden med sjunkande räntor gör att det blir möjligt för fler företag att skaffa finansiering i marknaden. Avkastningsfonden deltog bland annat när Jötul emitterade nya längre obligationer för att förtidsinlösa obligationer som började bli korta. Fonden var också med när Resurs emitterade efterställda obligationer. Med en stark marknad finns det goda möjligheter att det kan komma fler emissioner från olika företag när det åter öppnas upp för emissioner in i det nya året.

Utvecklingen var generellt bra i portföljen med positiva bidrag från flertalet innehav. De som utvecklades svagare var några konsumtionsrelaterade som exempelvis Euroflorist och Distit samt en del små fastighetsbolag som har eller riskerar att få finansieringsproblem. Annars utvecklades många fastighetsbolag, bland andra Corem och Fastpartner, bra i spåren av sjunkande räntor vilket även var positivt för Intrum och andra bolag med stora skulder. Det pågår en del arbete med att lösa olika refinansieringar och SIBS gynnades av en överenskommelse om att förlänga obligationen. Det finns mycket geopolitisk oro runt om i världen även om marknaden främst fokuserar på ränteutveckling och konjunktur för närvarande. Avkastningsnivån i företagsobligationer är fortsatt relativt hög med dagens räntenivå och en del höga riskpremier.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...