Förvaltarkommentar

Maj 2022

Osäkerheten kring världsekonomins utveckling framöver är stor med påverkan av kriget i Ukraina, pandemiåtgärder i Kina samt stigande inflation och centralbankernas reaktioner på det. Mest oro uttrycks nu kring om centralbankerna kommer att strama åt så mycket för att dämpa inflationen att det medför en recession. Det har varit stora rörelser i marknaderna med kraftiga nedgångar och snabba återhämtningar utifrån olika signaler kring inflation och tillväxt. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av att det är rörigt i omvärlden och det har varit en väldigt svag utveckling med mycket fokus på det negativa. Avkastningsfonden hade en svag månad med en nedgång på drygt 0,8% och har därmed gått ner med över 0,9% hittills i år.

I takt med att det har blivit dyrare att finansiera sig i marknaden har företagen blivit mer avvaktande och aktiviteten har blivit lägre. Några företag kom emellertid till marknaden och Avkastningsfonden deltog bland annat när Sanolium och Seafire utökade sina obligationer samt när Magnolia emitterade en ny grön obligation. Fonden har också gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditeten. Det förefaller finnas en hel del företag som vill komma till marknaden men med osäkerheten som har medfört att det har blivit allt dyrare är det troligt att många avvaktar tills efter sommaren om inte sentimentet vänder snabbt.

Det har generellt varit en svag utveckling för innehaven i portföljen. De få undantagen som har gått starkt är företagsspecifika, exempelvis Mercell där det kom ett uppköpserbjudande och Serneke som förtidsinlöste sin obligation. Obligationer från fastighets-bolag utvecklades svagt och de med relativt lång löptid, till exempel den senaste obligationen från Bonnier Fastigheter, påverkades mycket. Särskilt svaga har fastighetsbolagens efterställda obligationer varit med rejäla tapp för bland annat Heimstaden och SBB. Det är en stor osäkerhet kring världsekonomin och oron för att det ska bli en recession har ökat. Riskpremierna har därmed kommit upp och avkastningsnivån på företagsobligationer har stigit som en följd av detta tillsammans med att Riksbanken har börjat höja räntan. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...