För tolfte månaden i rad behöll IKC Avkastningsfond sin plats på listan över Placeras utvalda fonder och återigen som enda utvalda fond i risknivån "Låg Risk - Spetsfonder”.

IKC Avkastningsfond har flitigt figurerat hos Placera under året som gått, både omnämnd som en ”räntefondsfavorit som fortfarande håller måttet” samt som utvald fond i Pär Ståhls fondportfölj ”Latmasken”, riktad till sparare med en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  

Avkastningsfonden, som är förvaltad av Lars Bredenberg, är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har en bred portfölj bestående av flera olika emittenter i olika branscher i syfte att hålla nere risknivån, och skapa en god riskjusterad avkastning. Avkastningen den senaste femårsperioden per 2021-12-21 uppgår till 18,83%.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...