För elfte månaden i rad behåller IKC Avkastningsfond sin plats på listan över Placeras 12 utvalda fonder, denna gång som enda utvalda fond i risknivån "Låg Risk - Spetsfonder”.

IKC Avkastningsfond har flitigt figurerat hos Placera de senaste månaderna, både omnämnd som en ”räntefondsfavorit som fortfarande håller måttet” samt som utvald fond i Pär Ståhls fondportfölj ”Latmasken”, riktad till sparare med en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  

Avkastningsfonden, som är förvaltad av Lars Bredenberg, är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har en bred portfölj bestående av flera olika emittenter i olika branscher i syfte att hålla nere risknivån, och skapa en god riskjusterad avkastning. Avkastningen den senaste femårsperioden (per 2021-10-29) uppgår till 18,95%. 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
09 januari 2023

IKC Marknadsbrev December

I inledningen av december föll aktiemarknaderna i samband med starkare än förväntad statistik för den...
Månadsrapporter
Nyheter
09 januari 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 12/22

Förvaltarkommentar December 2022 Centralbankerna fortsätter med sina åtstramningar för att få ner...