Förvaltarkommentar

December 2020

Situationen har blivit väldigt tuff med ökande smittspridning och åtgärder för att försöka hejda utvecklingen med olika typer av samhällsnedstängningar påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt. De negativa effekterna motverkas av att vaccin nu är godkända och börjar administreras runt om i världen vilket hjälper marknaderna som är framåtblickande och då kan se förbi dagens situation. Det kom också en positiv nyhet när det i sista stund blev ett avtal för brexit vilket bidrog till styrka i marknaderna med stigande börser runt om i världen. Styrka i omvärlden har gett en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden och det förefaller även finnas gott om likviditet som skapar köpbehov hos marknadsaktörerna. Strategifonden avslutade året med ytterligare en stark månad med en uppgång på över 1,2% och året som helhet medförde därmed en god avkastning på nästan 4,2% trots mycket oro och turbulens.

Det var en god bredd med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Några undantag var Host Property med hotellfastigheter som drabbas av åtgärder mot smittspridning och SBB konvertibeln som påverkas av aktiekursen. Några som utvecklades starkt var Offentliga Hus som fick in SBB som ny stark ägare, Serneke som hittade en lösning kring Karlatornet tillsammans med Balder och Leax som återhämtade sig något i spåren av en starkare lastbilsmarknad. Aktieinnehaven uppvisade en blandad utveckling. Några aktier som gick starkt var Ambea, Midsona och Nobina medan utvecklingen var svag för innehav i banker som Nordea och SEB. Även Telia aktien var svag under månaden med viss kurspåverkan av att de gjorde en extra utdelning. Fondinnehaven hade en bra underliggande utvecklingen men påverkades av en starkare krona.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...