Förvaltarkommentar

Mars 2023

Det blev stor bankoro när Silicon Valley Bank kollapsade i USA och Credit Suisse behövde räddas i Europa. Farhågor för en ny finanskris dök upp, men snabbt och kraftfullt agerande från centralbanker minskade risken och flyttade tillbaka fokus till inflation och konjunktur. Inflationen ser ut att börja komma ner något och det förväntas att de långa räntorna har toppat samtidigt som det finns osäkerhet kring konjunkturen. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades av att det blev oroligt kring bankobligationer men i grunden var det en ganska lugn utveckling under månaden även om det blev en liten paus i den positiva trenden. Strategifonden klarade månaden hyggligt med en nedgång på drygt 0,3% och har därmed stigit med drygt 2,4% hittills i år.

Med oro i marknaden och därmed en paus i återhämtningen blev det en blandad utveckling för obligationsinnehaven i portföljen där höga avkastningsnivåer höll emot något stigande riskpremier. Problem inom banksektorn medförde svag utveckling för efterställda bankobligationer från bland annat SBAB även om de inte påverkades på samma sätt som storbankerna ute i Europa. Det var positivt att Stendörren kom med ett återköpserbjudande på sin hybridobligation och det är även positivt att en del bolag, exempelvis Avida, genomför aktieemissioner för att bli starkare. Bland aktieinnehaven utvecklades bankaktier som Avanza och Handelsbanken svagt medan Arise gynnades av positiva nyheter. Avkastningsnivåerna är höga i marknaden och ger goda förutsättningar till fortsatt återhämtning även om det speglar en osäkerhet kring inflation, räntor och konjunkturutveckling. 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...