Förvaltarkommentar

Oktober 2023

Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påverkar situationen i världen även om marknadernas fokus relativt snabbt återgick till ekonomi och centralbanker. Motståndskraften mot högre räntenivåer har varit fortsatt god, särskilt i den amerikanska ekonomin. En mer balanserad arbetsmarknad och avtagande inflation är positivt för centralbankerna som förfaller vara nära räntetoppen även om de kommunicerar att räntorna behöver hållas höga en tid. Många företag har kommit med rapporter som visar relativt goda resultat men i de fall det har varit besvikelser har de negativa rörelserna varit stora. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats av svaghet i omvärlden och är mer avvaktande. Avkastningsfonden hade en lite svagare månad med en avkastning strax över noll och har därmed stigit med cirka 5,4% hittills i år.

Aktiviteten i den svenska företagsobligationsmarknaden hölls tillbaka något av att det var rapportperiod men det verkar finnas ett intresse från företagen. Även om det är dyrt för en del företag blir också marknaden öppen för allt fler att emittera. Undantag finns främst bland fastighetsbolag där det behövs en minskning av skulden. Avkastningsfonden deltog bland annat när Addvise utökade sin obligation och när Stenhus kom till marknaden för att refinansiera en obligation som var utgiven av dotterbolaget Maxfastigheter. Fonden var också med när SEB och Storebrand emitterade efterställda obligationer i svenska kronor. Annars har fonden gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis kan marknaden fortsätta att bli bättre för fler företag framöver.

Utvecklingen i portföljen var generellt svagare med kursnedgångar som kompenserades av relativt höga kuponger. Obligationer värderades ner kraftigt för flera bolag som brottas med problem, exempelvis Marginalen Bank som inte återköpte en efterställd obligation, Oscar Properties som har problem med sin finansiering och Caybon som rapporterade svagt resultat.  Även Ellos som kom med en stark rapport tappade på oro kring kapitalstrukturen. Den positiva trenden kring Corem fortsatte emellertid och Stenhus refinansiering av Maxfastigheter obligationen bidrog positivt liksom att Genova informerade om en planerad förtida refinansiering. Osäkerheten i omvärlden har ökat ytterligare på den geopolitiska sidan även om ekonomierna visar motståndskraft och räntehöjningarna kan närma sig slutet. Avkastningsnivån är hög i marknaden med relativt höga riskpremier och en räntenivå som har kommit upp.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...