Förvaltarkommentar

Mars 2021

Det mesta handlar om vaccineringen mot covid-19 och återhämtningen för ekonomierna som förväntas framöver. Tempot är olika snabbt i olika delar av världen och det förefaller som att USA, med snabb vaccinering och stora stimulanser, kommer att driva återhämtningen. Det har också medfört viss uppgång för de amerikanska räntorna. Företagen har generellt visat en positiv utveckling men det finns vissa problem med brist på komponenter som kan påverka de kommande rapporterna. Marknaderna runt om i världen har varit fortsatt starka vilket gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden där det även verkar finnas likviditet som ska placeras. Strategifonden utvecklades väldigt starkt med en uppgång på knappt 2,6% under månaden och har därmed stigit med nästan 4,6% hittills i år.

Portföljen hade en genomgående bra utveckling med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Ett undantag var Scandinavian Cosmetics som tappade sin största kund. Några som utvecklades starkt var Hoist Group som refinansierade i förtid, Collector som tog upp en rating och Maxfastigheter som fick ett uppköpserbjudande. Utvecklingen för aktieinnehaven var stark. Några få, exempelvis Academedia och Atrium Ljungberg, backade lite medan bland andra Bilia, Coor, Intrum, Securitas och Svolder steg kraftigt. Fondinnehaven gav en blandad utveckling under månaden med en positiv valutaeffekt. Det finns en positiv syn på framtiden med styrka i omvärlden och likviditet att placera som ger bra förutsättningar i den svenska marknaden, men en viss risk att det kommer bakslag.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...