Förvaltarkommentar

Augusti 2022

Det är stort fokus på centralbankerna och särskilt på hur mycket penningpolitiken i USA kommer att stramas åt för att få ner inflationen. I Europa är det även mycket diskussioner kring utvecklingen på energimarknaden inför den kommande vintern. Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det blev mer oro kring energimarknaden och i många fall är kurserna tillbaka på samma nivåer som före sommaren. Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i sommarens uppgångar och då inte heller har backat tillbaka efter sommaren. Avkastningsfonden fortsatte återhämta sig med en uppgång på 0,5% under månaden och nedgången är därefter knappt 3,0% hittills i år.

Det har öppnat upp i marknaden och blivit lite aktivitet med företag som emitterar efter sommarperioden. Alla företag har fortfarande inte möjlighet att emittera och det är fortsatt dyrt för de som kommer till marknaden. Avkastningsfonden deltog när Cibus emitterade en ny grön obligation för att refinansiera ett kommande förfall och när Novedo utökade sin befintliga obligation för att finansiera förvärv. Fonden har annars gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis blir marknaden nu alltmer balanserad och öppen för företag att finansiera sig på acceptabla villkor.

Det har varit en relativt lugn utveckling i portföljen med små rörelser och bidrag från kuponger snarare än kursutveckling för de flesta innehaven. Sirius obligation utvecklades svagt när de valde att inte utnyttja sin första möjlighet till inlösen och YA drabbades av problem med oväntat få deltagare på utbildningar. Obligationen från Citec steg när de bekräftade att den ska lösas in medan Desenio lämnade en rapport som lugnade marknaden något och fick obligationen att rekylera upp. I övrigt har en del norska innehav som Aker Horizon och Grieg utvecklats starkt. Höga riskpremier och stigande räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...