I inledningen av januari steg aktiemarknaderna när tilltagande förväntningar om en mjuklandning i den amerikanska ekonomin bidrog till ökad riskaptit bland investerare. Inkommande data som visade på fallande inflationstryck i den amerikanska ekonomin bidrog till ytterligare uppgångar i mitten av månaden. Kort därefter föll aktiemarknaderna tillbaka i samband med svagare än förväntad statistik för den amerikanska tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Nedgången blev kortvarig och mot slutet av månaden steg aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, i samband med att långa amerikanska räntor föll tillbaka...

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...