Ytterligare en listplats har tilldelats IKC Sverige Flexibel. När Placera.se nu listar de bästa fonderna det senaste året så är det återigen IKCs aktivt förvaltade blandfond med fokus på den svenska aktiemarknaden som utmärker sig. 

Listan baseras på perioden april 2020 till april 2021. En period med start då börserna precis hade börjat kvickna till efter coronakraschen fram till nu och det är en klart uppåtgående kurva som går att beskåda både för IKC Sverige Flexibel, med en avkastning under senaste femårsperioden på +179,45% per 2021-04-21, liksom Stockholmsbörsen i stort. 

Fondens förvaltare Niklas Hultqvist ger oss en inblick i hur förvaltningen sett ut det senaste året och hur planen ser ut framöver.  

- De senaste 12 månaderna har bjudit på en väldigt stark återhämtning efter börsraset i samband med att pandemin tog fart. Vi har bekantat oss med begrepp såsom Corona-vinnare, vilket har präglat de senaste 12 månaderna. Under pandemiutbrottet var vi snabba på att rotera portföljen till mindre konjunkturkänsliga bolag med starka marknadspositioner som gynnades av att folk stannade hemma. Under 2021 tror vi på en bredare återhämtning i samband med att ekonomierna öppnar upp, och har anpassat portföljen därefter. Vi behåller givetvis en del av pandemi-vinnarna, då vi lägger stor vikt vid enskilda bolag med starka marknadspositioner och skalbara affärsmodeller. 

Fonden är lämplig för den som önskar exponering mot den svenska marknaden, men ej vill vara aktiv i valet av tillgångsslag, sektorer eller enskilda värdepapper.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. 

Läs mer om IKC Sverige Flexibel här

 

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...