Förvaltarkommentar

Juli 2021

Tillväxten är fortsatt hög runt om i världen när samhällen har öppnats upp och ekonomierna återhämtar sig. Det har varit vissa motgångar med spridning av deltavarianten och den kinesiska ekonomin, som har varit först i återhämtningen, visar tecken på att sakta in. Räntemarknaderna har signalerat svagare utveckling med sjunkande räntor och inflationsoron är som bortblåst, men ränte- nedgången betraktas mest som en teknikalitet av bedömare och har inte skapat någon oro. De flesta marknader har utvecklats positivt och det har varit en lugn utveckling i den svenska företagsobligations- marknaden där det verkar finnas gott om likviditet som ska placeras. Strategifonden levererade åter en riktigt stark månad med en upp- gång på drygt 1,6% och har därmed stigit med över 10,2% hittills i år.

Det har varit relativt små positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven i portföljen. Ett undantag var Desenio som kom med en vinstvarning som medförde negativ utveckling. En del bolag som gynnas av återöppning, t ex Cabonline och Strömma, fortsatte att repa sig. Bland aktieinnehaven var det betydligt större rörelser med påverkan från rapportperioden. Orkla, Essity och Intrum utvecklades svagt medan flertalet aktier gav positiva bidrag. Arjo, Coor, NENT och SCA var bland de aktier som steg kraftigt under månaden. Det förefaller vara en fortsatt stabil utveckling med underliggande styrka i omvärlden och i den svenska marknaden verkar det fortfarande vara sommarstiltje med ganska gott om likviditet som väntar på nya emissioner. Det ger förutsätt- ningar för att den lugna utvecklingen ska hålla i sig den närmsta tiden.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...