Förvaltarkommentar

Maj 2021

Återhämtningen för ekonomierna fortsätter i takt med att vaccinering möjliggör att samhällen återöppnas. Den inflationsoro som har florerat när det kommer stark statistik har dämpats något och det har varit en lugn utveckling i marknaderna med relativt små rörelser. De flesta företag går bra och har god tillgång till kapital vilket bidrar till att många är optimistiska. En stabil utveckling i omvärlden är positivt för den svenska företagsobligationsmarknaden där det fortfarande verkar finnas ganska gott om likviditet som ska placeras. Det blev en god utveckling för Strategifonden under månaden med en uppgång på drygt 0,4% och fonden har därmed stigit med nästan 7,2% hittills i år.

Det har varit en god bredd i portföljen med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven under månaden. Genomförda och annonserade refinansieringar gav en positiv påverkan på befintliga obligationer från bland annat Norlandia och IB Invest. Deltagande i emissioner var också generellt positivt då flertalet nya obligationer handlades upp direkt. Utvecklingen för aktieinnehaven var blandad. De vårdrelaterade bolagen Ambea och Attendo utvecklades svagt liksom skogsbolaget SCA medan fastighetsbolagen Atrium Ljungberg och Samhällsbyggnadsbolaget samt busservicebolaget Nobina steg kraftigt. Fondinnehaven utvecklades svagt under månaden och påverkades även negativt av valutakurser. Utvecklingen i omvärlden är stark när den globala återhämtningen drivs på av fortsatta stimulanser. I den svenska marknaden förefaller det finnas gott om likviditet att ta emot emissioner. Sammantaget ger det bra förutsättningar för en god utveckling.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...