Förvaltarkommentar

December 2021

Smittspridningen har ökat snabbt runt om i världen med den nya omikronvarianten av coronaviruset. Det skapar oro som dock lugnas i viss mån av att omikron förefaller ge mildare symptom. I den ekonomiska utvecklingen har höga inflationssiffror fört med sig hårdare tongångar från den amerikanska centralbanken som signalerar en åtstramning av penningpolitiken. Marknaderna skakade trots allt av sig den oro som fanns i inledningen av månaden och utvecklades generellt starkt. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades positivt av att det kom förnyad styrka i omvärlden och det fanns efterfrågan på att köpa obligationer samtidigt som tidigare oro hade medfört lägre emissionsaktivitet. Avkastningsfonden hade en bra avslutning på ett starkt år med en uppgång på nästan 0,4% under månaden som medförde att fonden steg med över 5,8% på helåret.

Det drogs tillbaka ett antal emissioner när oron ökade i marknaden och aktiviteten avtog markant när det närmade sig juletid. Några emissioner genomfördes emellertid och Avkastningsfonden deltog bland annat när Ålandsbanken emitterade en grön efterställd obligation och när First Camp utökade sin obligation för att finansiera förvärv. Vidare medverkade fonden även när Yrkesakademin refinansierade sin befintliga obligation med en ny socialt hållbarhetslänkad obligation. Fonden har i övrigt gjort affärer när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditeten. Det finns troligen ett antal uppskjutna emissioner och det talar för att det kan bli relativt hög aktivitet in i det nya året om marknaden är fortsatt gynnsam.

Det har varit en relativt lugn och jämn utveckling för innehaven i portföljen med en övervikt för de innehav som gav positiva bidrag. Bland de som utvecklades svagare fanns Cabonline där det är viss oro för effekter av restriktioner och First Camp som emitterade på relativt låg kurs. Nyligen emitterade obligationer från Kährs och Wästbygg gick däremot starkt. Det gjorde även Midsummer och Scandinavian Biogas som kom med positiva företagsnyheter samt Fastator som emitterade både aktier och obligationer på bra nivåer. Det finns en del orosmoln i omvärlden från coronavirus och inflationsutveckling som kan stöka till det även om den ekonomiska utvecklingen ser fortsatt bra ut. I den svenska företagsobligationsmarknaden är det god efterfrågan men det kommer sannolikt också utbud från många företag som vill emittera.

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...