Förvaltarkommentar

Februari 2022

Rysslands aggressioner visade sig värre än befarat när de inledde ett fullskaligt anfallskrig mot Ukraina och det har drivit upp de geopolitiska riskerna kraftigt. Det är i första hand en humanitär katastrof men har även en negativ klimatpåverkan och de kraftfulla sanktionerna som införs mot Ryssland kommer att påverka världsekonomin. Centralbankerna blir troligen försiktigare med åtstramningar även om råvarupriser kan komma att driva upp inflationen ännu högre på kort sikt. Svensk ekonomi och svenska företag påverkas främst indirekt av sanktionerna via exempelvis energipriser, komponent-brist och de finansiella marknaderna. Turbulens på marknader runt om i världen har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med stigande riskpremier och fallande priser som följd. Det medförde att Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på 2,1% och fonden har därmed gått ner med över 3,9% hittills i år.

Det har varit en svag utveckling för de flesta obligationsinnehaven i portföljen även om kuponger har motverkat i viss mån. IBInvest, huvudägaren till SBB, påverkades negativt av att det publicerades en kritisk rapport med koppling till aktieblankare. Ice Group gynnades däremot av att det kom in en ny stark ägare. Aktieinnehaven gick generellt ner tillsammans med börsen vilket påverkade exempelvis Svolder mycket medan Resurs gick svagt efter påpekanden kring kreditgivning. Mot strömmen gick läkemedelsbolag som AstraZeneca och Novo Nordisk. Det är en extrem osäkerhet kring utvecklingen framöver även om världsekonomin såg ut att vara i en relativt stark återhämtningsfas före Rysslands invasion och det gör att det finns visst utrymme att hantera effekter av sanktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden balanseras i viss mån av att utbudet av nya obligationer nästan har försvunnit.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...