Vid årsskiftet utökar Strivo sin fondlista med 19 populära fonder och bland dem ingår IKC Strategifond. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk, på riskskalan fyra av sju. Lars Bredenberg som är förvaltare för IKC Strategifond investerar främst i nordiska räntebärande instrument och aktier utgivna i svenska kronor. 

Tidigare i höstas intervjuades Lars Bredenberg av Pär Ståhl på Placera om strategin bakom fondens förvaltning vilket ni kan läsa om här: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2021/09/27/pa-jakt-efter-obligationslika-aktier.plc.html 

IKC Strategifond är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. 

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...