När Placeras Pär Ståhl uppdaterar sina tre enkla fondportföljer finns IKC Avkastningsfond fortsatt med i portföljen som han kallar för ”Latmasken”. Portföljen är riktad till de sparare som har en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  
 
Han har i sin portfölj valt att blanda indexnära fonder och kryddar sedan med bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder, så som IKC Avkastningsfond. 
 
IKC Avkastningsfond har på fem år avkastat 18,95% per 2021-10-28 och ligger idag på en avkastning på 5,36% per 2021-10-28. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher och passar dig som vill ha avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. 
 
Läs mer om fonden här.  
 
RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.­

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...