När Placeras Pär Ståhl uppdaterar sina tre enkla fondportföljer finns IKC Avkastningsfond fortsatt med i portföljen som han kallar för ”Latmasken”. Portföljen är riktad till de sparare som har en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  
 
Han har i sin portfölj valt att blanda indexnära fonder och kryddar sedan med bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder, så som IKC Avkastningsfond. 
 
IKC Avkastningsfond har på fem år avkastat 18,95% per 2021-10-28 och ligger idag på en avkastning på 5,36% per 2021-10-28. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher och passar dig som vill ha avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. 
 
Läs mer om fonden här.  
 
RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.­

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...