När Placeras Pär Ståhl uppdaterar sina tre enkla fondportföljer finns IKC Avkastningsfond fortsatt med i portföljen som han kallar för ”Latmasken”. Portföljen är riktad till de sparare som har en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  
 
Han har i sin portfölj valt att blanda indexnära fonder och kryddar sedan med bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder, så som IKC Avkastningsfond. 
 
IKC Avkastningsfond har på fem år avkastat 18,95% per 2021-10-28 och ligger idag på en avkastning på 5,36% per 2021-10-28. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher och passar dig som vill ha avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. 
 
Läs mer om fonden här.  
 
RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.­

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...