När Placeras Pär Ståhl uppdaterar sina tre enkla fondportföljer finns IKC Avkastningsfond fortsatt med i portföljen som han kallar för ”Latmasken”. Portföljen är riktad till de sparare som har en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  
 
Han har i sin portfölj valt att blanda indexnära fonder och kryddar sedan med bra och väl valda aktivt förvaltade spetsfonder, så som IKC Avkastningsfond. 
 
IKC Avkastningsfond har på fem år avkastat 18,95% per 2021-10-28 och ligger idag på en avkastning på 5,36% per 2021-10-28. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher och passar dig som vill ha avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. 
 
Läs mer om fonden här.  
 
RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.­

Relaterade nyheter

Nyheter
16 november 2021

IKC Fastighetsfond – högst årsavkastning på Avanza

På Avanzas lista över de fonder som presterat bäst sedan årsskiftet finner vi IKC Fastighetsfond högst...
Nyheter
16 november 2021

Dubbel listplacering för IKCs fonder

Placera har publicerat en lista med de 20 bästa fonderna ur Avanzas fondutbud det senaste året och med...