IKC Avkastningsfond behåller fortsättningsvis sin plats som en av Placeras rekommenderade fonder under både januari och februari, nu senast som den enda utvalda fonden som skapade positiv avkastning under den gångna månaden. Placera har dessutom valt att minska på antalet fonder inför denna månad vilket gör det än mer tydligt att lågriskfonden är en fond att räkna med. 

Den aktivt förvaltade fonden figurerade flitigt hos Placera under 2021, då den både omnämndes som en ”räntefondsfavorit som fortfarande håller måttet” samt som utvald fond i Pär Ståhls fondportfölj ”Latmasken”. 

Avkastningsfonden, som är förvaltad av Lars Bredenberg, har fokus på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har en bred portfölj bestående av flera olika emittenter i olika branscher med syfte att hålla nere risknivån, och skapa en god riskjusterad avkastning. Avkastningen den senaste femårsperioden per 2022-01-31 uppgår till 18,52%. Du kan läsa mer om fonden här.

 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 november 2023

IKC Marknadsbrev Oktober

Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort d...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...