Förvaltarkommentar

Januari 2022

Mildare symtom av omikron och en väldigt snabb smittspridning som verkar avta har medfört mer lugn kring coronaviruset och en möjlighet för samhällen att börja öppna upp. Däremot har det kommit ökande geopolitisk oro genom Rysslands aggressiva beteende kring Ukraina och de höga inflationssiffrorna skapar behov av åtstramning från centralbankerna som medför oro för den ekonomiska utvecklingen. Företagens rapporter har kommit lite i skymundan även om de har fått effekt på enskilda aktier. Sammantaget har det varit relativt stora nedgångar på aktiemarknaderna och även en påverkan på räntemarknaderna. Den svenska företagsobligationsmarknaden har emellertid visat motståndskraft och varit relativt stabil. Strategifonden påverkades av svagheten i aktiemarknaden och inledde det nya året med en nedgång på nästan 1,9% under månaden.

Det har varit en relativt stabil utveckling för obligationsinnehaven i portföljen och i de flesta fall har kupongerna medfört att det har blivit positiva bidrag. Några som utvecklades starkt var Cabonline och Host Property som gynnas av om restriktionerna lättas. Svagare gick bland annat konvertibeln i BICO som påverkas av börskursen. Aktieinnehaven utvecklades generellt svagt med nedgångar för bland annat Arjo, Essity och Investor. Ett undantag var Intrum som kom med en stark rapport. Det är stor osäkerhet i omvärlden med politiska spänningar och en inflationsutveckling som kan medföra stramare penningpolitik. Det finns dock stöd från att den ekonomiska utvecklingen ser stark ut och företagen går bra. I den svenska företagsobligationsmarknaden är det god efterfrågan och bra utbud från många företag som vill emittera men det kan komma påverkan om det stökar mer i omvärlden.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...