Förvaltarkommentar

Januari 2023

Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner har centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt har många ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft vilket gör att allt fler bedömer att det blir en mjuklandning där en djup recession kan undvikas. Det har medfört att marknaderna har utvecklats starkt i inledningen av året och att det har skett en del skiften från mer defensiva sektorer till sektorer som har pressats mycket eller som kan dra nytta av en återhämtning. Rapporterna som har kommit från företag inom industrin har också varit relativt bra. Den svenska företagsobligationsmarknaden har så smått börjat påverkas av den positiva utvecklingen i omvärlden även om avkastningskraven fortsatt är uppskruvade. Strategifonden fick en fin start på året och steg med nästan 2,6% under den första månaden.

 

De flesta obligationsinnehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden som en följd av styrka i marknaden och höga avkastningsnivåer. Ett undantag var Oscar Properties där det finns oro kring finansieringen. Bland de som utvecklades starkt fanns Brado/Frösunda som köptes upp av Norlandia och Mirovia som får stöd av att ägaren Ehab emitterade obligationer. Aktieinnehaven gick generellt bra med stark utveckling för bland annat Castellum och Volvo medan AstraZeneca gick svagare. Riskpremierna är fortfarande höga och räntehöjningar från Riksbanken bidrar till att det blir höga avkastningsnivåer i marknaden. Det ger förutsättningar för en god utveckling framöver även om det finns politisk oro med krig i Ukraina, en kylig relation mellan USA och Kina samt fortsatt osäkerhet kring inflation, räntor och ekonomierna.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Nyheter
17 mars 2023

IKC vinner ”Best European Asset Management Company 2023” av FundClass i Paris

När vinnarna i 2023 års upplaga av European Fund Trophy presenterades av Fundclass i Paris stod det...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2023

IKC Marknadsbrev Februari

Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i samband med att både den amerikanska och den europei...