Förvaltarkommentar

September 2022

Centralbankerna är väldigt bestämda i sina uttalanden om att de måste få ner inflationen och de har fortsatt att strama åt penningpolitiken i snabb takt. Det skapar i sin tur oro för att de ska strama åt för mycket så att det medför en djup recession. Utöver detta finns det stor osäkerhet kring energimarknaden i Europa och utvecklingen i Ukraina när Ryssland valde att eskalera situationen med skenomröstningar för att annektera områden. De flesta marknaderna har utvecklats svagt och det är en väldigt negativ syn bland investerare för närvarande. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats även om den höga underliggande avkastningsnivån motverkar i viss mån. Avkastningsfonden utvecklades svagt under månaden med en nedgång på drygt 0,4% och fonden har därmed gått ner med nästan 3,4% hittills i år.

Ökad oro har medfört att aktiviteten åter har minskat och att det har blivit dyrare för företagen att komma till marknaden för finansiering. Vissa företag har ändå möjlighet att emittera obligationer. Avkastningsfonden deltog bland annat när NP3 emitterade en ny grön obligation för att refinansiera ett kommande förfall och när Bellman Group utökade sin befintliga obligation. Fonden har annars gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis kan marknaden bli mer balanserad och öppen för fler företag att finansiera sig på acceptabla villkor framöver.

Det har varit en generellt svag utveckling med påverkan från omvärlden och det har medfört negativa bidrag från flertalet innehav. Fastighetsobligationer har fortsatt att pressas, bland annat som en följd av att NP3 fick betala mycket i sin nya obligation och YA Holding fortsatte att backa i spåren av ändrade obligationsvillkor och ägartillskott. Positiva effekter kom av att Hospitality Invest återköpte en obligation i samband med att de emitterade en ny och när Strömma annonserade planer på att lösa sin obligation med annan finansiering. Höga riskpremier och räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97