Förvaltarkommentar

December 2022

Centralbankerna fortsätter med sina åtstramningar för att få ner inflationstakten och det är stort fokus på vad de säger om framtiden och data som kan komma att påverka agerandet. I Kina har det varit oroligt kring covidrestriktioner och det är en lättnad att de nu öppnar upp men oklart vad de kortsiktiga effekterna blir när smittspridningen tar fart. Geopolitiskt är det stora spänningar och kriget i Ukraina präglas av fortsatta ryska terrorbombningar. I marknaderna kom det en liten rekyl som främst var kopplad till centralbankernas tonläge kring behovet av åtstramningar med en liten överraskande åtstramningssignal i Japan. Den svenska företagsobligationsmarknaden är generellt högavkastande men hölls tillbaka av viss oro och svaghet i omvärlden. Avkastningsfonden hade en bra månad och steg med nästan 0,5% som avslutning på ett riktigt tufft år där nedgången blev nästan 3,9% när den summerades.

 

Den höga emissionsaktiviteten från månaden innan stannade av och det blev väldigt lugnt i marknaden inför jul. De emissioner som kom verkade dock tas emot bra med god efterfrågan och det finns tecken på att det finns relativt gott om likviditet. Avkastningsfonden deltog när Idun Industrier emitterade en ny obligation för att refinansiera en utestående obligation i förtid. I övrigt gjorde fonden en del affärer när det uppstod möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningen framåt är att det ska vara en mer aktiv och öppen marknad och att det därmed ska finnas möjlighet för olika företag att emittera nya obligationer.

 

Det var en övervägande del av innehaven som gav positiva bidrag i portföljen, främst tack vare att löpande avkastningsnivåer är höga. Undantag var bland annat Storskogen som fick försämrad rating, Sehlhall som förlängde sin obligation och några som har rapporterat svagt, t ex Caybon och Euroflorist. Bland de som utvecklades starkt fanns Arenakoncernen och Autocirc där det har kommit uppköpsbud samt Scandinavian Biogas som fick in nya storägare och Seafire som säkrade en refinansiering av sin obligation. Uppskruvade riskpremier och höjd ränta från Riksbanken medför att det är höga avkastningsnivåer i marknaden som ger förutsättningar för en god utveckling framöver även om det finns osäkerhet när fokus riktas om till konjunkturutvecklingen och företagens vinster.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...