Förvaltarkommentar

September 2021

Det har varit viss oro kring komponentbrist, fraktproblem och energitillgång som har påverkat synen på konjunkturutvecklingen framöver, särskilt som osäkerheten kring utvecklingen i Kina har ökat. På räntemarknaderna har det också blivit mer diskussioner om nedtrappning av obligationsköpen i USA som har medfört att räntorna har börjat stiga. Sammantaget har det gett en negativ påverkan på marknaderna runt om i världen med rekyler nedåt i börskurser. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock inte påverkats av den svagare omvärlden utan fortsatt att utvecklas starkt med god efterfrågan. Avkastningsfonden steg med drygt 0,4% under månaden och uppgången är nu cirka 5,2% hittills i år.

Aktiviteten i marknaden har tagit fart och det är högt tempo med många emissioner i svenska kronor. Det har även kommit ett större antal mer högavkastande obligationer till marknaden efter viss tröghet.Avkastningsfonden deltog bland annat när Dentalum, Humble Group och Neptunia utökade befintliga obligationslån samt när Intrum gav ut en ny obligation. Vidare medverkade fonden även när Nyttobostäder kom till marknaden med en säkerställd obligation och då Islandsbanki emitterade efterställt. I övrigt har fonden gjort en hel del affärer för att placera likviditet och ta tillvara möjligheter som har uppstått. Med visst uppehåll kring rapportering kommer det troligen att vara bra aktivitet framöver om det inte blir ökande oro i aktiemarknaden som sprider sig till företagsobligationer.

De flesta innehaven i portföljen gav positiva bidrag under månaden. Ett undantag var Heimstaden som gjorde en jätteaffär med köp av fastigheter från Akelius och ska finansiera det genom att emittera stor volym av nya obligationer vilket sätter press på de befintliga obligationerna. Det motverkas i viss mån av att de har skaffat en kreditrating. Baseload utvecklas också fortsatt svagt och White Peak påverkas negativt av turbulensen kring kinesiska fastighetsutvecklare. Humble Group och Dentalum påverkades däremot positivt när de emitterade obligationer i samband med att de genomförde företagsförvärv. Nordisk Bergteknik annonserade att de återköper sin obligation i samband med att de ska börsnoteras och även obligationen från Storskogen påverkades positivt av deras planerade börsnotering. Det är fortsatt goda förutsättningar med gott om likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det finns en risk för påverkan från omvärlden om det blir stökigare.

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...