2022 har hittills sett en turbulent inledning med stigande inflationstakt och geopolitisk påverkan på börsen. I en artikel på Privata Affärer spår IKC Fastighetsfonds förvaltare Niklas Hultqvist dock fortsatt goda utsikter för fastigheter, förutsatt att aktiemarknaden stabiliseras.  

Niklas Hultqvist hade inledningsvis rollen som analytiker för IKC Fastighetsfond och har sedan 2019 varit ansvarig förvaltare. I artikeln ger han läsarna en inblick i vad man kan förvänta sig av utvecklingen på kort och längre sikt samt exempel på bolag som anses köpvärda utifrån nuvarande nivåer. 

IKC Fastighetsfond har haft ett starkt år bakom sig, som resultat på aktiv förvaltning av Niklas Hultqvist, med en avkastning på 131,55% per 2022-02-25 den senaste 5-årsperioden. Fonden passar dig som önskar exponering mot fastighetssektorn och vill placera i en långsiktig portfölj på den svenska marknaden. Mer information om fonden finns här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...