Denna information är avsedd som marknadsföring

Förvaltarkommentar

Januari 2024

Det är en starkare utveckling än väntat med god tillväxt för den amerikanska ekonomin och prognoser globalt har justerats upp en del. Inflationstakten fortsätter ändå att dämpas och det har kommit allt tydligare signaler från centralbankerna om att de planerar för räntesänkningar framöver. I marknaderna blev det en liten motreaktion på förra årets starka avslutning när räntorna steg något och börserna backade i inledningen av det nya året. Den svenska företagsobligationsmarknaden har startat året positivt med mycket kapital som ska placeras vilket skapar efterfrågan på obligationer. Det har förbättrat situationen för många företag, särskilt fastighetsbolagen, som får bättre tillgång till marknadsfinansiering. Strategifonden hade en hygglig start på året med en uppgång på 0,4% under månaden.

Utvecklingen i portföljen var generellt bra med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Ett undantag var Impero som inledde förhandlingar för att hantera sin obligation. Fastighetsbolag som Balder, Corem, Fastpartner etc utvecklades starkt som en följd av förbättrade finansieringsmöjligheter och förväntan på framtida räntesänkningar. Flera banker, bland andra Klarna och Hoist, fortsatte sin positiva trend. Aktieinnehaven hade en något svagare utveckling under månaden med bland annat vinstvarning från Resurs Bank och ett svalt mottagande av Volvos rapport. Arjo kom däremot med en rapport som medförde en stor kursuppgång. Marknaden har stort fokus på ränteutvecklingen och centralbankernas agerande för närvarande även om det finns mycket geopolitisk oro runt om i världen som kan skapa turbulens. Det är fortsatt en relativt hög avkastningsnivå på företagsobligationer med dagens räntenivå och en del höga riskpremier.

Läs hela rapporten >>

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97