Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn steg. I slutet av juli utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet i samband med att båda den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,25 procent. I inledningen av augusti föll aktiemarknaderna när oro kring stigande räntor och blandade rapportresultat bidrog till ett svagare sentiment bland investerare.....

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...