Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn steg. I slutet av juli utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet i samband med att båda den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,25 procent. I inledningen av augusti föll aktiemarknaderna när oro kring stigande räntor och blandade rapportresultat bidrog till ett svagare sentiment bland investerare.....

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mins...