Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn steg. I slutet av juli utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet i samband med att båda den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,25 procent. I inledningen av augusti föll aktiemarknaderna när oro kring stigande räntor och blandade rapportresultat bidrog till ett svagare sentiment bland investerare.....

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...