Förvaltarkommentar

Mars 2021

Det mesta handlar om hur vaccineringen mot covid-19 rullas ut över världen och återhämtningen för ekonomierna som förväntas framöver. Tempot är olika snabbt i olika delar av världen och det förefaller som att USA, med snabbare vaccinering och stora stimulanser, kommer att driva återhämtningen medan EU halkar lite efter. Det har också medfört viss uppgång för de amerikanska räntorna med diskussioner kring hur det påverkar marknaderna. Företagen har generellt visat en positiv utveckling men det finns vissa problem med brist på komponenter och det kan påverka de kommande rapporterna. Marknaderna runt om i världen har varit fortsatt starka vilket gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden där det även verkar finnas likviditet som ska placeras. Avkastningsfonden utvecklades väldigt starkt med en uppgång på nästan 0,8% under månaden och har därmed stigit med över 2,1% hittills i år.

Mellan sportlov och påsklov har det varit hög aktivitet med många emissioner när den positiva utvecklingen i marknaden ger företagen bra förutsättningar att få finansiering till bra villkor. Avkastningsfonden var aktiv under månaden och deltog bland annat när Catella, Magnolia och Hoist Group refinansierade genom att emittera nya obligationer och förtidsinlösa befintliga samt när Ålandsbanken gav ut efterställda obligationer. Fokus är att hålla en väl balanserad portfölj med beredskap att kunna delta i möjligheter som kan förväntas med ytterligare emissioner.

Portföljen hade en genomgående bra utveckling med positiva bidrag från de flesta innehaven under månaden. Några undantag var Scandinavian Cosmetics som tappade sin största kund och Sono Group där det finns viss osäkerhet kring kommande refinansiering. Catella, Magnolia och Hoist Group gav positiva bidrag när de refinansierade i förtid. Utvecklingen var även stark för Collector som tog upp en rating, Maxfastigheter som fick ett uppköpserbjudande och Heimstaden som återhämtade en tidigare nedgång. Det finns en positiv syn på framtiden när det vaccineras och ekonomierna återhämtar sig. Styrka i omvärlden och likviditet att placera ger bra förutsättningar i den svenska företagsobligationsmarknaden med en viss risk att balansen kan komma att ändras om emissionerna fortsätter att komma i snabb takt.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...