Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort därefter steg aktiemarknaderna efter uttalanden från FED-ledamöter som antydde försiktighet kring ytterligare räntehöjningar. I synnerhet energi- och försvarsrelaterade aktier steg efter att Hamas attackerade Israel. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna åter i samband med stigande amerikanska långräntor och ökad geopolitisk oro. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna bl.a. efter bättre än väntad orderingång i den amerikanska industrin och fallande inflationstryck inom tjänstesektorn...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...