Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort därefter steg aktiemarknaderna efter uttalanden från FED-ledamöter som antydde försiktighet kring ytterligare räntehöjningar. I synnerhet energi- och försvarsrelaterade aktier steg efter att Hamas attackerade Israel. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna åter i samband med stigande amerikanska långräntor och ökad geopolitisk oro. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna bl.a. efter bättre än väntad orderingång i den amerikanska industrin och fallande inflationstryck inom tjänstesektorn...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...