Förvaltarkommentar

Juli 2022

Världsekonomin fortsätter att mattas av när penningpolitiken stramas åt för att motverka den höga inflationen och den amerikanska ekonomin visade negativ tillväxt senaste kvartalet. Geopolitiskt fortsätter kriget i Ukraina med många hemska nyheter och spänningarna verkar öka mellan USA och Kina kring Taiwan. Många företag har presenterat rapporter och de har generellt varit mer positiva än vad som förväntades. Det har medfört viss optimism och en kraftfull återhämtning i marknaderna från de pressade nivåerna innan sommaren. Den svenska företagsobligationsmarknaden har då åtminstone kunnat stabiliseras även om det har varit ganska stilla. Strategifonden hade en stark månad och kunde börja återhämta sig med en uppgång på cirka 2,4% och nedgången är därefter knappt 7,0% hittills i år.

Det har varit lugnt i portföljen med relativt små bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Fastighetsbolagens obligationer, och särskilt de efterställda, har varit fortsatt svaga och generellt bidragit negativt. Annars var det kuponger snarare än kursutveckling som gav avkastning på obligationer. Aktieinnehaven gick övervägande starkt i spåren av börsuppgången. Många bolag har rapporterat bra och exempelvis Securitas och Millicom steg kraftigt medan Arjo var ett undantag som föll på en svag rapport. Fastighetsbolagens aktier gick starkt medan en del stabila aktier som Telia och Essity inte hängde med i börsuppgången. Det finns förutsättningar för fortsatt återhämtning framöver om den starka utvecklingen i omvärlden ger en positiv påverkan samtidigt som en låg emissionsaktivitet kan ha skapat ökad likviditet hos investerare. Osäkerheten är dock stor kring inflation och konjunktur vilket också visar sig i att avkastningskravet på företagsobligationer är uppdrivet.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...