Förvaltarkommentar

November 2022

Centralbankerna fortsätter strama åt i snabb takt för att komma till rätta med inflationen. Än så länge verkar den ekonomiska utvecklingen klara sig hyggligt men fördröjningseffekter gör att det förväntas försvagningar in i nästa år. Centralbankerna har också börjat signalera att det kan vara dags att sänka tempot i räntehöjningarna för att hinna utvärdera effekterna. Dessa signaler har medfört sjunkande räntor och aktiemarknaderna runt om i världen har haft en stark utveckling. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock ännu inte tagit intryck av den positiva omvärlden utan hölls fortsatt tillbaka av negativt sentiment. Strategifonden gynnades av att ha viss aktieexponering och utvecklades starkt under månaden med en uppgång på nästan 2,0% och fonden har därmed gått ner med knappt 8,1% hittills i år.

Det har varit en blandad utveckling för obligationsinnehaven i portföljen med viss positiv påverkan från en starkare omvärld som hålls tillbaka av ett negativt sentiment kring svenska företagsobligationer. Det är fortsatt en del oro kring fastighetsbolagen som tynger och bland annat obligationen från M2 utvecklades svagt. På den positiva sidan var det en viss återhämtning för konvertibeln från BICO. Aktieinnehaven gick generellt starkt som en följd av en positiv börsutveckling. Vissa aktier som tidigare har varit nedpressade som Afry, Ambea och Atrium Ljungberg kom upp från låga nivåer när börsuppgången blev bredare. Riskpremierna är väldigt höga och tillsammans med höjda räntor från Riksbanken ger det förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns osäkerhet när fokus riktas om till konjunkturutvecklingen och företagens vinster.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...