Förvaltarkommentar

November 2023

Ekonomiernas motståndskraft mot högre räntenivåer har medfört förväntningar om en mjuklandning när det nu blir tydligare att inflationen vänder nedåt. Centralbankerna signalerar att de sannolikt är färdiga med räntehöjningar även om de flaggar för att det kan dröja innan räntorna sänks. De långa marknadsräntorna har sjunkit snabbt som en följd av detta och det har varit en stark utveckling på de flesta marknaderna runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats i viss mån av den starka utvecklingen i omvärlden även om utvecklingen har varit lite avvaktande. Strategifonden hade en riktigt stark månad med en uppgång på nästan 2,5% och har därmed stigit med knappt 4,2% hittills i år.

Utvecklingen var blandad i obligationsportföljen under månaden med bra bidrag från relativt höga kuponger. Det var fortsatt svag utveckling för bolag som har det tufft med några små fastighetsbolag, exempelvis Fastator, i nyhetsflödet medan bland annat Moment Group tyngdes av att de behövde förlänga sin obligation. Sjunkande räntor var annars positivt för fastighetsbolag som Nyfosa och Heimstaden och det var även positivt att Host Property löser sin obligation till överkurs samt att Hoist Finance fick bättre ratingutsikter. De flesta aktieinnehaven steg med den starka börsen under månaden med stora uppgångar för bland annat Arise, Atrium Ljungberg och Diös. Undantag med kursnedgång var exempelvis AstraZeneca som gick mot trenden. Den geopolitiska osäkerheten är stor i världen men marknaderna har för närvarande fokus på den positiva ränteutvecklingen och hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Dagens räntenivå och relativt höga riskpremier medför att avkastningsnivån i företagsobligationer är relativt hög.

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...