Under augusti månad så har intresset varit stort för bland annat Fastighetsfonder hos fondspararna. När Avanza listar vilka enskilda fonder som lyckats attrahera flest sparkronor så intar IKC Fastighetsfond en sjundeplats bland fonderna med störst nettoinflöden. 
 
För en kort tid sedan presenterades även en lista över de tio fonder som utvecklats bäst under året där IKC Fastighetsfond knep andraplatsen. Den aktivt förvaltade aktiefonden har under året haft en utveckling på 52,23% per 2021.09.02 och avkastningen de senaste fem åren är 146,89% per 2021.09.02. I en artikel hos Dagens Industri kommenterade fondens förvaltare Niklas Hultqvist fondens och fastighetssektorns framgångar under det gångna halvåret. 
 
IKC Fastighetsfond har en relativt koncentrerad portfölj med cirka 25 innehav med inriktning mot den svenska fastighetsmarknaden och passar dig med en långsiktig placeringshorisont. 
 
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...