Under augusti månad så har intresset varit stort för bland annat Fastighetsfonder hos fondspararna. När Avanza listar vilka enskilda fonder som lyckats attrahera flest sparkronor så intar IKC Fastighetsfond en sjundeplats bland fonderna med störst nettoinflöden. 
 
För en kort tid sedan presenterades även en lista över de tio fonder som utvecklats bäst under året där IKC Fastighetsfond knep andraplatsen. Den aktivt förvaltade aktiefonden har under året haft en utveckling på 52,23% per 2021.09.02 och avkastningen de senaste fem åren är 146,89% per 2021.09.02. I en artikel hos Dagens Industri kommenterade fondens förvaltare Niklas Hultqvist fondens och fastighetssektorns framgångar under det gångna halvåret. 
 
IKC Fastighetsfond har en relativt koncentrerad portfölj med cirka 25 innehav med inriktning mot den svenska fastighetsmarknaden och passar dig med en långsiktig placeringshorisont. 
 
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...