Under augusti månad så har intresset varit stort för bland annat Fastighetsfonder hos fondspararna. När Avanza listar vilka enskilda fonder som lyckats attrahera flest sparkronor så intar IKC Fastighetsfond en sjundeplats bland fonderna med störst nettoinflöden. 
 
För en kort tid sedan presenterades även en lista över de tio fonder som utvecklats bäst under året där IKC Fastighetsfond knep andraplatsen. Den aktivt förvaltade aktiefonden har under året haft en utveckling på 52,23% per 2021.09.02 och avkastningen de senaste fem åren är 146,89% per 2021.09.02. I en artikel hos Dagens Industri kommenterade fondens förvaltare Niklas Hultqvist fondens och fastighetssektorns framgångar under det gångna halvåret. 
 
IKC Fastighetsfond har en relativt koncentrerad portfölj med cirka 25 innehav med inriktning mot den svenska fastighetsmarknaden och passar dig med en långsiktig placeringshorisont. 
 
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...