Förvaltarkommentar

Juli 2023

Det förefaller vara fortsatt god motståndskraft i ekonomierna och farhågorna för en kommande recession har minskat. Centralbankerna stramade åt ytterligare men tonläget har blivit mjukare i takt med att inflationen sjunker. De längre räntorna steg något men står och väger mellan att drivas upp av bättre konjunkturutsikter eller komma ner med mjukare centralbanker om ekonomierna bromsar in. Rapporterna som har kommit från företagen har generellt varit relativt starka men med mer försiktiga uttalanden om framtiden än tidigare och i många fall har det blivit stora aktiekursrörelser. I den svenska företagsobligationsmarknaden har det varit väldigt lugnt med undantag för några skriverier kring fastighetsbolag som skapade rörelser. Strategifonden hade en stark sommarmånad med en uppgång på drygt 1,1 % och har därmed stigit med nästan 3,6 % hittills i år.

Det var en ganska lugn och bred utveckling i obligationsportföljen med positiva bidrag från flertalet innehav. Undantag var exempelvis Cabonline som presenterade en plan på omstrukturering av skuld och ägande. Positiva nyheter var bland annat att Mirovia förtidsinlöser sin obligation och att Corem avyttrar aktier i dotterbolaget Klövern till NREP som blir ny huvudägare. Aktieinnehaven rörde sig mycket åt olika håll med stora uppgångar för bland annat Axfood och Resurs medan Knowit och Tele2 föll. Även om centralbankerna börjar bli klara med räntehöjningar och synen på världsekonomin har blivit mer positiv så är det fortsatt stor osäkerhet i omvärlden och det finns en oro kring fastighetsbolagen. Det medför relativt höga riskpremier som tillsammans med de högre räntorna ger höga avkastningsnivåer i marknaden. 

Läs hela rapporten >>

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...