Förvaltarkommentar

April 2023

Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflationsoro medför att det finns en förväntan att räntetoppen snart är nådd. Tonläget är också lite mjukare i kommunikationen även om de trycker på vikten att få ner inflationen och att de är databeroende. I nästa steg kommer det att visa sig om effekterna på konjunkturen behöver bli hårda eller om det kan bli en mjuklandning. De företagsrapporter som har kommit är generellt överraskande starka och tyder på en underliggande god motståndskraft. Det har gett viss styrka till marknaderna i omvärlden och medfört att det har varit en relativt stabil utveckling för svenska företagsobligationer. Avkastningsfonden utvecklades bra under månaden med en uppgång på nästan 0,8% och har därmed stigit med cirka 4,0% hittills i år.

Det har varit lugnare i marknaden under rapportperioden men många företag emitterar nu på relativt förmånliga nivåer även om de påverkas av att den underliggande räntan har kommit upp. Det är också några fastighetsbolag, utöver de starkaste, som har emitterat trots att det fortfarande är dyrt för dem. Efterfrågan är god på de emissioner som kommer vilket tyder på att det finns behov av fler obligationer. Avkastningsfonden deltog bland annat när NP3 och Nyfosa emitterade nya obligationer med längre löptid och samtidigt återköpte kortare obligationer. Fonden var också med när Neptunia utökade sin obligation och gjorde även en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. Det är positivt att marknaden är tillgänglig som finansieringskälla för allt fler företag även om det fortfarande är dyrt, särskilt för fastighetsbolag.

En stabil marknad med generellt hög avkastningsnivå på företagsobligationer medförde att de flesta innehaven i portföljen gav positiv avkastning. Några undantag var Caybon och Distit som brottas med svag utveckling. Även vissa byggrelaterade verksamheter, som Magnolia, har det tufft. Det var positivt för NP3 och Nyfosa att emittera längre obligationer. Vissa mindre fastighetsbolag har hittat andra finansieringslösningar med exempelvis nyemission för Nivika och fastighetsförsäljningar för K2A vilket har gjort att deras korta obligationer har utvecklats bra. Även Vestum påverkades positivt av att de gör avyttringar och minskar skuldsättningen. Det finns en del osäkerhet kring inflation, räntor och konjunkturutveckling men det medför också höga avkastningsnivåer i marknaden som ger förutsättningar till fortsatt återhämtning.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...