Förvaltarkommentar

Maj 2022

Osäkerheten kring världsekonomins utveckling framöver är stor med påverkan av kriget i Ukraina, pandemiåtgärder i Kina samt stigande inflation och centralbankernas reaktioner på det. Mest oro uttrycks nu kring om centralbankerna kommer att strama åt så mycket för att dämpa inflationen att det medför en recession. Det har varit stora rörelser i marknaderna med kraftiga nedgångar och snabba återhämtningar utifrån olika signaler kring inflation och tillväxt. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av att det är rörigt i omvärlden och det har varit en väldigt svag utveckling med mycket fokus på det negativa. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på drygt 0,9% och har därmed gått ner med nästan 4,6% hittills i år.

Det har generellt varit en svag utveckling för obligationsinnehaven i portföljen. De få undantagen som har gått starkt är företagsspecifika, exempelvis Mercell där det kom ett uppköpserbjudande. Obligationer från fastighetsbolag utvecklades svagt och särskilt svaga har fastighetsbolagens efterställda obligationer varit med rejäla tapp för bland annat den från Heimstaden. Aktieinnehaven hade en övervägande svag utveckling där exempelvis Millicom tyngdes av besked om en emission och Tele2 av att Kinnevik sålde en stor aktiepost medan bland annat Elekta hade en stark utveckling. Det är en stor osäkerhet kring världsekonomin och oron för att det ska bli en recession har ökat. Riskpremierna har därmed kommit upp och avkastningsnivån på företagsobligationer har stigit som en följd av detta tillsammans med att Riksbanken har börjat höja räntan. 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...