Aktiemarknaderna steg i inledningen av november i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt lämnade styrräntan oförändrad. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling fram till mitten av månaden då lägre än förväntade amerikanska inflationssiffror bidrog till att aktiemarknaderna steg. I synnerhet räntekänsliga bolag, bl.a. fastighetsaktier steg kraftigt när amerikanska långräntor föll. Under andra halvan av november steg aktiemarknaderna på bred front pådrivet av ökad riskaptit när investerare acklimatiserade sig till lägre marknadsräntor...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...