Aktiemarknaderna steg i inledningen av november i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt lämnade styrräntan oförändrad. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling fram till mitten av månaden då lägre än förväntade amerikanska inflationssiffror bidrog till att aktiemarknaderna steg. I synnerhet räntekänsliga bolag, bl.a. fastighetsaktier steg kraftigt när amerikanska långräntor föll. Under andra halvan av november steg aktiemarknaderna på bred front pådrivet av ökad riskaptit när investerare acklimatiserade sig till lägre marknadsräntor...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...