Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av september. Kort därefter steg aktiemarknaderna på förhoppningar om att inflationen i den amerikanska ekonomin skulle vara nära att toppa ut. Emellertid bidrog högre än förväntad inflation och nya räntehöjningar med efterföljande hökaktiga kommentarer från både den europeiska och amerikanska centralbanken till att aktiemarknaderna föll tillbaka i mitten av månaden.

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 november 2022

IKC Marknadsbrev Oktober

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Starkare än förväntade amerikanska bolagsrapporter fö...
Månadsrapporter
Nyheter
11 november 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 10/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...