I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data för den amerikanska tjänstesektorn. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna när inkommande inflationsstatistik visade på fallande producentpriser i den amerikanska ekonomin, vilket föranledde investerare att hoppas på ett stopp för ytterligare räntehöjningar av den amerikanska centralbanken. Förnyad oro kring utvecklingen för den regionala amerikanska banken First Republic dämpade tillfälligt humöret på aktiemarknaderna, men i slutet av månaden steg aktiemarknaderna i samband med överlag starkare än förväntade rapporter från bl.a. Microsoft och Alphabet....

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...