Placera har publicerat en lista med de 20 bästa fonderna ur Avanzas fondutbud det senaste året och med på listan finns både IKC Fastighetsfond och IKC Sverige Flexibel. IKC är ett av få fondbolag som har tagit sig in på listan med två fonder. 
 
Listan baseras på de senaste 12 månaderna där startskottet utgörs av Pfizers tillkännagivande av ett framgångsrikt vaccin redo för distribuering och därefter har en händelserik börsresa följt. När världsekonomin påverkats av nedstängda ekonomier, inflationsoro, kinesisk fastighetskris och skenande oljepriser är det främst de aktivt förvaltade fonderna som klarat sig bäst och presenterat högst avkastning. 
 
På den svenska marknaden är det i synnerhet småbolag som presterat bra och IKC Sverige Flexibel är ett lysande exempel på hur en aktiv fondförvaltning dragit nytta av detta med en avkastning på 81,36% de senaste 12 månaderna per 2021-11-11. Fonden investerar minst 90 procent på den svenska marknaden och genom den aktiva förvaltningen är fondens aktieexponering flexibel. Fonden har framgångsrikt roterat mellan sektorer utifrån förändringarna i marknaden och identifierat bolag med starka marknadspositioner till attraktiv värdering, vilket varit en stor fördel under ett år då många faktorer gjort läget osäkert på börsen. IKC Sverige Flexibel passar för den som önskar placera långsiktigt i den svenska marknaden, men ej önskar vara aktiv själv i valet av tillgångsslag, sektorexponering eller enskilda bolag. Avkastningen de senaste fem åren är 251,92% per 2021-11-11.
 
Till följd av fortsatt låga räntor i Sverige och starka bolagsrapporter har fastighetsbranschen bibehållit sin stabilitet och IKC Fastighetsfond presenterar nu den högsta avkastningen i sin kategori under senaste tolv månaderna, 70,47% per 2021-11-11. IKC Fastighetsfond är en aktivt förvaltad aktiefond med huvudsakligt fokus på svenska bygg- och fastighetsbolag. Fonden kan passa som en del i en långsiktig portfölj till den investeraren som önskar exponering mot svenska fastighetsaktier. Utöver att hamna på listan över de 20 högst avkastande fonderna över rullande 12 månader, så har även IKC Fastighetsfond högst avkastning under 2021 av samtliga fonder på Avanza per 2021-11-11 med en årsavkastning om 66,19%. De senaste fem åren har fonden utvecklats 200,89%
 
Placeras artikel utgår från avkastningstal per 2021-11-08. När denna artikel publiceras används avkastningstalen per 2021-11-11, varav Sverige Flexibel för tillfället har plats nr.3 och Fastighetsfonden nr.8 på Avanzas topp-20 lista över avkastning 12 månader.
 
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. 

 

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...