Förvaltarkommentar

Mars 2023

Det blev stor bankoro när Silicon Valley Bank kollapsade i USA och Credit Suisse behövde räddas i Europa. Farhågor för en ny finanskris dök upp, men snabbt och kraftfullt agerande från centralbanker minskade risken och flyttade tillbaka fokus till inflation och konjunktur. Inflationen ser ut att börja komma ner något och det förväntas att de långa räntorna har toppat samtidigt som det finns osäkerhet kring konjunkturen. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades av att det blev oroligt kring bankobligationer men i grunden var det en ganska lugn utveckling under månaden även om det blev en liten paus i den positiva trenden. Avkastningsfonden var relativt stabil med en uppgång på drygt 0,1% under månaden och har därmed stigit med cirka 3,2% hittills i år.

Marknaden öppnar alltmer för emissioner från olika typer av företag även om det blev avvaktande när farhågor för en finanskris dök upp vilket medförde lägre aktivitet i andra delen av månaden. Det är god efterfrågan på de emissioner som kommer vilket tyder på att det finns ganska gott om likviditet i marknaden. Avkastningsfonden deltog bland annat när Resurs Bank och Tryg Forsikring emitterade efterställda obligationer samt när Hoist Finance emitterade i den svenska marknaden. Fonden gjorde även en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. Det är positivt att fler företag har möjlighet att finansiera sig via marknaden även om det fortfarande är så pass dyrt för vissa, särskilt fastighetsbolag, att de söker andra alternativ.

Med oro i marknaden och därmed en paus i återhämtningen blev det en blandad utveckling för innehaven i portföljen där höga avkastningsnivåer höll emot något stigande riskpremier. Problem inom banksektorn medförde svag utveckling för efterställda bankobligationer från bland annat SBAB och Länsförsäkringar även om de inte påverkades på samma sätt som storbankerna ute i Europa. Det var positivt att Stendörren kom med ett återköpserbjudande på sin hybridobligation och att Patientsky återköpte sin obligation i samband med att de sålde delar av verksamheten. Det är även positivt att en del bolag, exempelvis Nivika och Avida, genomför aktieemissioner för att bli starkare. Avkastningsnivåerna är höga i marknaden och ger goda förutsättningar till fortsatt återhämtning även om det speglar en osäkerhet kring inflation, räntor och konjunkturutveckling. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...