Förvaltarkommentar

April 2022

Det finns många orosmoln kring världsekonomin med krig i Ukraina, pandemiåtgärder i Kina och hög inflation. Rapporter från företagen har generellt varit starka och de har i de flesta fall hanterat komponentbrister bra och kunnat kompensera sig för prisökningar. Marknaden har dock varit mer fokuserad på centralbankerna och ränteutvecklingen där den höga inflationen har påverkat mycket. Det har skapat oro i marknaderna runt om i världen med relativt svag börsutveckling som följd. En svagare omvärld påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden men det motverkas av god efterfrågan och begränsat utbud. Avkastningsfonden hade en stabil månad med en uppgång på över 0,3% och närmar sig därmed positiva sidan igen med en nedgång på knappt 0,1% hittills i år.

Aktiviteten ökade i marknaden när företagen accepterade lite högre räntor och det finns en del investeringsbehov. Avkastningsfonden deltog bland annat när Nyfosa och Emilshus emitterade gröna obligationer och när SBAB emitterade en efterställd obligation. Vidare medverkade fonden när VEF kom till marknaden och emitterade en hållbar obligation. Fonden har också gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditeten. Det förefaller finnas en hel del företag som vill komma till marknaden så om det inte blir stökigt igen finns det goda möjligheter att det blir hög aktivitet med emissioner fram till sommaren. 

Det har varit en blandad utveckling för innehaven i portföljen och den löpande avkastningen förklarar en stor del av uppgången. De få obligationer som har fasta kuponger har fortsatt att pressas av stigande räntor vilket också har påverkat riskpremier för fastighetsbolag som Heimstaden och SBB. Flera företag, bland annat Citec och Leax, meddelade att de förtidsinlöser sina obligationer vilket gav rejäla kursuppgångar. Befintliga obligationer från Emilshus och Fastator påverkades positivt av att de emitterade nya obligationer. Det är stor osäkerhet kring världsekonomin när tillväxten dämpas av krig, pandemi och räntehöjningar. Avkastningen på företagsobligationer blir dock högre med de högre räntorna så länge inte konjunkturutvecklingen blir så svag att företagen får problem med lönsamheten. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...