Sedan början på året har IKC Global Flexibel och IKC Avkastningsfond rönt stora framgångar. Nu tar Strukturinvest in dem på sin huvudlista. 

IKC Global Flexibel inledde året med en nominering till priset ”Bästa allokeringsfond 2021” av Morningstar. Fonden har fokus på marknadsledande företag utifrån fundamental bolagsanalys och placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Andelen aktier och räntor kan variera beroende på marknadsläget. Sedan starten 2013-06-04 har fonden ökat till +103,62% (per 2021-05-24) samt tilldelats fyra stjärnor på Morningstar. Denna fond är ett utmärkt val för dig som vill placera globalt men som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor, branschinriktning eller geografisk fördelning.

IKC Avkastningsfond kammade hem två vinster i Refinitiv Lipper Fund Awards; ”Best Fund Over Past 3 Years, Bond SEK” och ”Best Fund Over Past 5 Years, Bond SEK” i april i år. IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i andelsägarnas sparportföljer. Den ska därför väljas för att ge en bra riskjusterad avkastning.

IKC Global Flexibel finner ni här

IKC Avkastningsfond finner ni här

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...