Förvaltarkommentar

Januari 2022

Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner har centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt har många ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft vilket gör att allt fler bedömer att det blir en mjuklandning där en djup recession kan undvikas. Det har medfört att marknaderna har utvecklats starkt i inledningen av året och att det har skett en del skiften från mer defensiva sektorer till sektorer som har pressats mycket eller som kan dra nytta av en återhämtning. Rapporterna som har kommit från företag inom industrin har också varit relativt bra. Den svenska företagsobligationsmarknaden har så smått börjat påverkas av den positiva utvecklingen i omvärlden även om avkastningskraven fortsatt är uppskruvade. Avkastningsfonden fick en fin start på året och steg med nästan 1,6% under den första månaden.

En stark marknadsutveckling öppnade för att företag skulle komma till marknaden och det blev hög aktivitet från start med många emissioner även om det var lite avvaktande i svenska kronor. Mottagande i marknaden har varit bra med god efterfrågan och det förefaller finnas gott om likviditet. Avkastningsfonden deltog när Norlandia emitterade för att finansiera uppköpet av Frösunda och även när Ehab och Open Infra utökade sina obligationer. Fonden gjorde också en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis fortsätter marknadsförhållanden förbättras framöver så att fler företag kan komma till marknaden och emittera på rimliga villkor.

De flesta innehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden som en följd av styrka i marknaden och höga avkastningsnivåer. Ett par undantag var Oscar Properties där det finns oro kring finansieringen samt Ellos som påverkas av att det har kommit negativa signaler från en del andra e-handlare. Bland de som utvecklades starkt fanns Brado/Frösunda som annonserade återköp av sina obligationer i samband med att de köptes upp av Norlandia, Mirovia som får stöd av att ägaren Ehab emitterade obligationer och Storskogen som rekylerade upp från nedpressade nivåer. Riskpremierna är fortfarande höga och räntehöjningar från Riksbanken bidrar till att det blir höga avkastningsnivåer i marknaden. Det ger förutsättningar för en god utveckling framöver även om det finns politisk oro med krig i Ukraina, en kylig relation mellan USA och Kina samt fortsatt osäkerhet kring inflation, räntor och ekonomierna.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...