Investerarplattformen MyAdvice har valt att byta in IKC Avkastningsfond i sin fondportfölj Stabil där breda aktiefonder kombineras med räntepapper.

I samband med inkluderingen intervjuade de Avkastningsfondens förvaltare Lars Bredenberg som fick berätta om sin förvaltningsfilosofi som i förra månaden dessutom resulterade i vinst i Lipper Fund Awards för fjärde året i rad.

IKC Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fonden är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj, med målet att skapa en god riskjusterad avkastning utan att urholka portföljens värde. Den främsta motiveringen till bytet är, enligt MyAdvice, att Avkastningsfonden har en lägre inflationskänslighet, då underliggande innehav speglar kreditrisken mot bolag.

IKC Avkastningsfond är lämplig för dig som:

  • Önskar en stabil avkastning till relativt låg risk.
  • Önskar exponering mot framför allt svenska företagsobligationer.
  • Ser räntebärande papper som en intressant del av en långsiktig portfölj.

 

Läs mer om fonden här. 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 november 2023

IKC Marknadsbrev Oktober

Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort d...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...