Investerarplattformen MyAdvice har valt att byta in IKC Avkastningsfond i sin fondportfölj Stabil där breda aktiefonder kombineras med räntepapper.

I samband med inkluderingen intervjuade de Avkastningsfondens förvaltare Lars Bredenberg som fick berätta om sin förvaltningsfilosofi som i förra månaden dessutom resulterade i vinst i Lipper Fund Awards för fjärde året i rad.

IKC Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fonden är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj, med målet att skapa en god riskjusterad avkastning utan att urholka portföljens värde. Den främsta motiveringen till bytet är, enligt MyAdvice, att Avkastningsfonden har en lägre inflationskänslighet, då underliggande innehav speglar kreditrisken mot bolag.

IKC Avkastningsfond är lämplig för dig som:

  • Önskar en stabil avkastning till relativt låg risk.
  • Önskar exponering mot framför allt svenska företagsobligationer.
  • Ser räntebärande papper som en intressant del av en långsiktig portfölj.

 

Läs mer om fonden här. 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...